Socialfaglig medarbejder søges til Afdeling for Arbejdsmarkedsfastholdelse og Rehabiliteringsindsats

Profilbillede
dato

BEMÆRK: Ansøgningsfristen er overskredet

Afdeling for Arbejdsmarkedsfastholdelse og Rehabiliteringsindsats i Center for Arbejdsmarked og Borgerservice i Sorø Kommune søger en ny medarbejder, der kan bidrage til at skabe gode resultater i vores arbejde med sygemeldte medarbejdere, uanset om de er borgere i Sorø Kommune eller i en anden kommune.

Stillingen er en del af aftalen om Sorø Kommunes budget for 2024, hvor forligspartierne har aftalt, at der ansættes en ekstra medarbejder, som skal indgå i Sorø Kommunes arbejde med sygefravær som er forankret i Task Force. Formålet er at styrke samarbejdet endnu mere mellem jobcenteret og Sorø Kommunes afdelinger med henblik på, at der bl.a. laves endnu flere aftaler om delvise raskmeldinger og praktikker med det mål at nedbringe kommunens samlede sygefravær. Der er tilknyttet et mål om en effektivisering af økonomien til initiativet via færre sygedage og vikarudgifter de kommende år. Der er således tale om en nyoprettet stilling, hvor der også bliver mulighed for – i samarbejde med den daglige leder af sygedagpengeindsatsen i jobcenteret, Task Force og kommunens chefgruppe – at forme den nye stilling.

Task Force er forankret i HR-teamet i den tværgående stab og arbejder tværgående i forhold til sygefraværsindsatser, og skal sikre det brede organisatoriske blik i forhold til indsatser på den enkelte arbejdsplads. Task Force kan selv initiere indsatser på arbejdspladser, såvel som opgaver kan komme til Task Force fra TR, AMR eller ledelsen. Task Force arbejder ligeledes op mod direktion, chefgruppe og MED-organisationen i forhold til indsatser, rapportering i forhold til status, herunder data, og løbende udvikling af Task Force.

Om jobbet
Du vil sammen med dine kolleger:

 • Være en central aktør i Sorø Kommunes Task Force i forhold til arbejdet med den samlede sygefraværsindsats i hele kommunen
 • Varetage myndighedsopgaverne i forbindelse med opfølgning på sygemeldte medarbejdere der bor i Sorø Kommune samt inspirere og følge op på tilsvarende indsatser for medarbejdere, der bor i andre kommuner.
 • Organisere og afholde konstruktive rundbordssamtaler med henblik på at få sygemeldte medarbejdere der bor i Sorø Kommune fastholdt i deres ansættelse.
 • Koordinere og igangsætte tilbud og indsatser for alle sygemeldte medarbejdere i forhold til at støtte dem og Sorø Kommune
 • Klæde ledere og TR/AMR på til aktivt at deltage i indsatsen med at fastholde sygemeldte medarbejdere på arbejdspladsen
 • Klargøre egne sager til Sorø Kommunes Rehabiliteringsteam
Opgaverne indebærer, at du selv sikrer sagsgange, og dokumentation omkring aftaler og opgaver, som en del af din øvrige udførelse af myndighedsopgaver.
Du skal være indstillet på, at store dele af din arbejdstid må forventes at være ”på vejen” og i samarbejde med kommunens forskellige afdelinger.

Om dig
Du har gerne følgende erfaring og kompetencer:
 • Du kan være uddannet socialformidler, socialrådgiver eller have anden relevant erfaring
 • Har erfaring med at arbejde med sygedagpengemodtagere
 • Har gerne et forudgående kendskab til Sorø Kommune og de forskellige afdelinger
 • Er god til at motivere borgeren og arbejde ud fra borgerens ressourcer og kompetencer, således at de fastholder en plads på arbejdsmarkedet
 • Kan arbejde med mange bolde i luften og samtidigt bevare den røde tråd
 • Formår at indgå i et værdigt samarbejde med borgeren og dennes arbejdsplads
Om os
Afdelingen består af 16 medarbejdere, der udfører myndighedsopgaver inden for sygedagpenge-, jobafklaring og ressourceforløb, ledighedsydelses-, fleksjobs- og revalideringsområdet.
Herudover er der et antal fast tilknyttede konsulenter, der varetager den virksomhedsrettede indsats samt forskellige afklarende og støttende funktioner.

Vi har fleksibel arbejdstid, og vi har fokus på, at vi sammen har en god og sjov arbejdsdag, i en god tone. Vi arbejder under en form, hvor også hjemmearbejde er indtænkt, når det er foreneligt med opgaveløsningen.

Vi vægter vores arbejdsmiljø meget højt, og afdelingens mantra er ordentlighed. 

Løn og ansættelse
Du skal helst kunne tiltræde senest den 1. februar 2024.
Du vil blive ansat efter gældende overenskomst og aflønnet efter kvalifikationer. Stillingen er som udgangspunkt en fuldtidsstilling.
 
Vi holder samtaler torsdag den 21. december 2023.

Med henblik på hurtigst mulig ansættelse vil vi dog, hvis der er kvalificerede ansøgere, begynde at afholde samtaler løbende fra tirsdag den 12. december 2023.

Yderligere oplysninger
Har du spørgsmål omkring stillingen, er du velkommen til at kontakte afdelingsleder Brian Lindeberg på tlf. nr. 21 14 46 64.

Der er ansøgningsfrist for stillingen mandag den 18. december 2023

Arbejdssted vil være Jobcenter Sorø, Rådhusvej 8, 4180 Sorø
 
I Sorø Kommune ser vi mangfoldighed som en styrke, og vi opfordrer alle interesserede til at søge stillingen uanset alder, køn, handicap, race, religion og etnisk tilhørsforhold. Værdigrundlaget i Sorø Kommune er: troværdighed, engagement og arbejdsglæde, dialog, åbenhed og anerkendelse.

Sorø Kommune er en røgfri arbejdsplads.

Kommunen har godt 30.000 indbyggere og er beliggende midt på Sjælland i et naturskønt område med søer og skove. Sorø Kommune har ca. 2.500 medarbejdere.

INFORMATIONER OM STILLINGEN:

- Arbejdspladsen ligger i:

Sorø Kommune

-Virksomheden tilbyder:

-Arbejdsgiver:

Sorø Kommune, Rådhusvej 8, 4180 Sorø

-Ansøgning:

Ansøgningsfrist: 18-12-2023; - ansøgningsfristen er overskredet

Se mere her: https://job.jobnet.dk/CV/FindWork/Details/5954178

Denne artikel er skrevet af Emilie Bjergegaard og data er automatisk hentet fra eksterne kilder, herunder JobNet.
Kilde: JobNet