Koordinator for bæredygtighed på fuld tid til Indkøb, Produktion og Logistik, Sorø

Profilbillede
dato

BEMÆRK: Ansøgningsfristen er overskredet

Er vi dine nye kollegaer?

Region Sjællands enhed Indkøb, Produktion og Logistik søger en koordinator med ansvar for bæredygtighed til staben Kvalitet og Support.

Hvem er Kvalitet og Support?
Vi er ca. 10 kolleger, som har et godt og livligt fællesskab, og fx ofte spiser frokost sammen.

Vores team sørger for, at sygehuse, psykiatri, nærklinkker og mange andre i Region Sjælland hver dag får bl.a. vasketøj, patient- og kantinemad og hjælp til intern fragt.

Vi arbejder fokuseret og datadrevet med udvikling af vores ydelser, også med henblik på bæredygtighed og brug af lokale leverandører.

Vi har derfor kontakt med mange mennesker, og du skal gennem god dialog være med til at sætte en grøn dagsorden i Region Sjælland, som også kan fungere på det praktiske plan, i en virksomhed med 19.000 ansatte.

Vi tilrettelægger selv vores arbejdstid, som er på 37 t. om ugen og skal ligge mellem kl. 07 og 16 på hverdage, i vores fine lokaler i Sorø. Vi arbejder selvstændigt, og har stor indflydelse på planlægningen og gennemførelsen af vores opgaver, og vi hjælper hinanden på tværs, når der er behov for det.

Du kan læse mere om os her: www.facebook.com/profile.php?id=100093723615321 og her: www.linkedin.com/company/produktion-transport-og-arealpleje-region-sj%C3%A6lland/?viewAsMember=true

Hvad går jobbet ud på?
Som koordinator med fokus på bæredygtighed vil du få en ledende rolle i vores arbejde med at gå mod mere bæredygtige løsninger i vores mange opgaver.

Du kommer til at starte med at udfordre mulighederne med for lokale råvarer og C02-reduktion indenfor den økonomiske ramme i køkkendriften. Vi vil gerne øge bæredygtigheden i regionens kostkoncept, hvor patienterne har frit valg af mad på sygehusene.

Du bliver et stærkt omdrejningspunkt for samarbejdet med Region Sjællands tværgående centre og virksomhedsområder i arbejdet med regionens klimaindsats.

På sigt skal vi videre ud i vores andre fagområder med bæredygtighedstemaet.

Alt det skal ske i samspil med afdelingens daglige drift af produktionsenhedens samlede opgaveportefølje.

Helt konkret kommer du til at arbejde med:

 • Analysere mulighederne i vores kontrakter og udbud ift. en mere grøn og lokal dagsorden.
 • Selvstændigt stå for bæredygtighedsundersøgelser og projekter knyttet til vores services.
 • Kvalitetssikre og drive samarbejdet med vores Klimasekretariat, som står for mange grønne indsatser i regionen.
 • Lave notater og beskrivelser af mulige indsatser, også med beregninger og implementeringsbeskrivelser.
 • Deltage i praktiske implementeringsopgaver herunder interne uddannelsesindsatser.
 • Lave præsentationer i fx ppt og oplæg til kommunikation til ledelsen.
 • Håndtere dataark, udtræk af IT-systemer, fakturer og posteringer.
 • Udvikle interne arbejdsgange, så vi sikrer, at vi gør det bedst mulige.
 • Besvare henvendelser fra vores kollegaer i regionens andre virksomhedsområder og tværgående centre.

Hvem er du?

 • Du tænker logisk og struktureret, og kan skabe overblik.
 • Du har erfaring med at skabe gode processer med mange interessenter.
 • Du er stærk på formidling af sager og kan formulere klare budskaber.
 • Du er faguddannet med relevant videreuddannelse på eksempelvis bachelor eller masterniveau.
 • Du er en rutineret IT-bruger og er frisk på at lære nyt.
 • Du kan holde hovedet koldt og gribe opgaver, når noget kører skævt.
 • Du har forståelse for driften af store produktionsenheder.
 • Du har kørekort til kategori-B, alm. personbil.
 • I din ansøgning vil vi bede dig om, at du beskriver konkrete opgaver indenfor den grønne dagsorden, som du har deltaget i.

Søg gerne så snart som muligt, dog senest den 20. december 2023. Ansættelse hurtigst muligt efter aftale og jf. overenskomst.

Hvis du har spørgsmål til stillingen kan du kontakte Kvalitets- og Supportchef Sanne Aasborg Fandrup på e-mail safan@regionsjaelland.dk

Om Region Sjælland
Vi er regionens største arbejdsplads med mere end 19.000 medarbejdere og et budget på 23 mia. kroner. Vi løser opgaver inden for sundhed, psykiatri og regional udvikling og driver en række sociale institutioner. Klik ind på www.regionsjaelland.dk og læs mere om regionens opgaver, struktur og geografi. Du finder os også på Facebook, Twitter og LinkedIn.

INFORMATIONER OM STILLINGEN:

- Arbejdspladsen ligger i:

Sorø Kommune

-Virksomheden tilbyder:

Fastansættelse: fuldtid

-Arbejdsgiver:

Region Sjælland, Alleen, 4180 Sorø

-Ansøgning:

Ansøgningsfrist: 20-12-2023; - ansøgningsfristen er overskredet

Se mere her: https://job.jobnet.dk/CV/FindWork/Details/5954101

Denne artikel er skrevet af Emilie Bjergegaard og data er automatisk hentet fra eksterne kilder, herunder JobNet.
Kilde: JobNet